دهان سیاسی اسلامی اصلاح طلب دموکراسی

دهان: سیاسی اسلامی اصلاح طلب دموکراسی اصلاح طلبان اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی بعد از خرداد سال 88 اصلاح‌‌طلبی پوست‌اندازی کرد / زیباکلام

صادق زیباکلام گفت: مطالبات اصلاح‌‌طلبی ظرف دو دهه گذشته بقا و دوام داشته و اکنون ذیل عنوان دموکراسی‌خواهی مطرح می‌‌شوند.

بعد از خرداد سال 88 اصلاح‌‌طلبی پوست‌اندازی کرد / زیباکلام

زیباکلام: بعد از خرداد سال 88 اصلاح طلبی پوست اندازی کرد

عبارات مهم : سیاسی

صادق زیباکلام گفت: مطالبات اصلاح طلبی ظرف دو دهه گذشته بقا و دوام داشته و اکنون ذیل عنوان دموکراسی خواهی مطرح می شوند.

صادق زیباکلام، تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب به مناسب سالگرد دوم خرداد و شکل گیری جریان اصلاح طلبی گفت: «اصلا ح طلبی با وجود همه بی مهری ها و ناملایمات اکنون به گفتمان مهم جمهوری اسلامی تبدیل شده است است.»

بعد از خرداد سال 88 اصلاح‌‌طلبی پوست‌اندازی کرد / زیباکلام

او با بیان اینکه «بعدها که تاریخ این دوران را بنویسند از دوم خرداد به عنوان نقطه عطف در تاریخ جمهوری اسلامی یاد خواهد شد» به «اعتمادآنلاین» گفت: «در دوم خرداد جهت نخستین بار اتفاق بسیار مهمی افتاد و آن مساله این بود که مردم چیزی را گزینش کردند که حاکمیت او را نمی خواست. تا قبل از دوم خرداد در تمامی انتخاباتی که در کشور عزیزمان ایران برگزار شده است بود همواره نوعی همخوانی بین آرای حاکمیت و آرای مردم وجود داشت.»

زیباکلام با بیان اینکه «تا قبل از دوم خرداد 76 هر لحظه نوعی انطباق و اشتراک بین آرای حاکمیت و مردم وجود داشت» افزود: «منتهی این سؤال هر لحظه باقی بود که آیا ممکن است این اتفاق بیفتد که مردم کسی را گزینش می کنند که نظر حاکمیت بر او نباشد؟ در دوم خرداد 76 آنچه فرض و تئوری بود در عمل اتفاق افتاد. نظر حاکمیت بر آقای ناطق نوری بود ولی مردم نظرشان روی سیدمحمد خاتمی قرار گرفت.»

صادق زیباکلام گفت: مطالبات اصلاح‌‌طلبی ظرف دو دهه گذشته بقا و دوام داشته و اکنون ذیل عنوان دموکراسی‌خواهی مطرح می‌‌شوند.

او اضافه کرد: «سیدمحمد خاتمی در دوم خرداد 76 بیست میلیون رأی آورد و این جهت نخستین بار بود که سطح آرای مردم در انتخابات تا این حد اوج رفته و به بیست میلیون رسیده بود؛ در حالی که نامزدی که موردنظر حاکمیت بود، یعنی آقای ناطق نوری تنها 6 میلیون رأی آورد. این اتفاق در مجلس ششم هم باز تکرار شد و مجلسی با اکثریت نمایندگانی تشکیل شد که چندان موردنظر حاکمیت نبودند. به همین علت دوم خرداد سال 76 نقطه عطف تاریخ جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران است.»

زیباکلام با بیان اینکه «اما این تنها مساله ای نبود که دوم خرداد را به نقطه عطف در نظام جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران تبدیل کرد» گفت: «در جریان دوم خرداد خواست ها، انتظارات، توقعات، آرزوی بزرگ ها، اهداف و مطالباتی مطرح شدند که از 22 بهمن 57 تا دوم خرداد 77 یعنی قریب به دو دهه عملاً یا فراموش شده است بودند یا چندان محلی از اعراب نداشتند.»

این تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب افزود: «مفاهیمی مثل آزادی بیان، آزادی مطبوعات، انتخابات آزاد، فعالیت تشکل های سیاسی، برابری زن و مرد، تأمین حقوق اقلیت ها، حاکمیت قانون و قانون مداری مطالباتی بودند که بعد از دوم خرداد مطرح شدند و به تدریج کسی به آنها مطالبات دوم خرداد نمی گفت و به تدریج نام اصلاح طلبی به خود گرفتند.»

بعد از خرداد سال 88 اصلاح‌‌طلبی پوست‌اندازی کرد / زیباکلام

زیباکلام گفت: «امروز که دو دهه از دوم خرداد سال 76 می گذرد جریان اصلاحات و اصلاح طلبی علی رغم همه مخالفت ها، سرکوب ها، محدودیت ها، بی مهری ها و سردی ها به یکی از گفتمان های مهم جمهوری اسلامی تبدیل شده است است.»

او با طرح این پرسش که «چرا این مطالبات در جریان دو دهه گذشته از بین نرفتند و بدل به گفتمان مهم شدند؟» گفت: «چون جای خالی این مطالبات در جامعه وجود دارد، کسر قابل توجهی از دانشجویان، زنان، اقلیت های دینی و قومی، روشنفکران، فارغ التحصیلان و حتی شماری از روحانیون به این مطالبات اعتقاد دارند و به دنبال تحقق آنها هستند. به همین علت است که اصطلاحات طی دو دهه گذشته به جریان مهم و پایدار بدل شده است هست. البته گفتن این سخن به این معنی نیست که اصلاح طلبان خیلی موفق بودند و توانستند بهره برداری سیاسی بهینه کنند. خیر اصلاح طلبان هم ضعف داشتند ولی عملکرد اصلاح طلبان یک مساله است و مطالبات اصلاح طلبی مساله دیگر.»

صادق زیباکلام گفت: مطالبات اصلاح‌‌طلبی ظرف دو دهه گذشته بقا و دوام داشته و اکنون ذیل عنوان دموکراسی‌خواهی مطرح می‌‌شوند.

زیباکلام گفت: «مطالبات اصلاح طلبی ظرف دو دهه گذشته بقا و دوام داشته و اکنون ذیل عنوان دموکراسی خواهی مطرح می شوند.»

او افزود: «اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم بعد از خرداد سال 88 اصلاح طلبی پوست اندازی را شروع کرد و اکنون خود را به عنوان یک جریان آزادی خواه و دموکراسی خواه تعریف می کند.»

بعد از خرداد سال 88 اصلاح‌‌طلبی پوست‌اندازی کرد / زیباکلام

زیباکلام گفت: «اصلاح طلبان یعنی دموکراسی خواهان و اصلاح طلبی یعنی دموکراسی خواهی. به همین علت است که دوم خرداد نقطه عطف تاریخ نظام جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران خواهد ماند.»

واژه های کلیدی: سیاسی | اسلامی | اصلاح طلب | دموکراسی | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog